ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคงสามัคคี (หน้าสถานีรถไฟ), บ้านหนองสรวง, บ้านโนนสูง, บ้านโนนพิมาน, โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน และบ้านตลุกหินปูน ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านคงสามัคคี ถึง บริเวณบ้านหนองสรวง เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. บริเวณไฟฟ้าดับ บ้านคงสามัคคี (หน้าสถานีรถไฟ), บ้านหนองสรวง, บ้านโนนสูง, บ้านโนนพิมาน, โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน และบ้านตลุกหินปูน ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
12/05/2564 08:30
12/05/2564 16:30
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก