ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังอุปกรณ์BDH04R-02ถึงบ้านคำเจริญคุ้มนอก
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาพาสายแรงสูงแบบหุ้มฉนวนแก้ไขไฟฟ้าดับบ่อย
28/09/2563 09:00
28/09/2563 17:00
กฟจ.สกลนคร
0819743637
วัชรพงษ์ คำสมัคร
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารอนุมัติดับไฟ