ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพหลโยธิน ฝั่งทิศตะวันออก(ตั้งแต่หน้าวัดโป่งสลี - สามแยกร่องขุ่น)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน
31/08/2565 09:30
31/08/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด