ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านดอนเวียงจันทน์, หมู่บ้านเมทาถีนานนท์1,และ2หมู่บ้านดอนสวน,หมู่อุดมทรัพย์.อำเภอกันทรวิชัย
ด้วยกฟภ.มหาสารคามจะดำเนินปรับปรุงระบบจำหน่ายขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง(สร้างสถานีจ่ายไฟกันทรวิชัย)เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อทำการปักเสาพาดสายขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยจะดับไฟจากMKA7R-01หน้าโรงแรมกุ๊งกิ๊งไปจนถึงMKA7S-602หน้าอู่กิตติก่อนถึงปากทางวัดป่าวังเลิง โดยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยหมู่บ้านเมทาถีนานนท์1และ2, หมู่บ้านอุดมทรัพย์, หมู่บ้านดอนเวียงจันทน์ และหมู่บ้านดอนสวน.ทั้งนี้หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกฟภ.มหาสารคามจะรีบดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนตามปกติ
21/07/2562 09:00
21/07/2562 16:30
กฟจ.มหาสารคาม
043-971300 ห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและ0800093358นายวสันต์? สังวาลย์คำ.พชง.ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด