ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยหนองหินและในซอยหนองหิน
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและย้ายแนวเสา
22/11/2562 09:00
22/11/2562 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
038907896
อนุวัตร สระพัง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟซอยหนองหิน