ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกอุโบสถ-แยกแม่เหียะ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
16/07/2564 09:00
16/07/2564 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด