ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านซับสิงโต ถึง บ้านคลองทราย กฟย.วังสมบูรณ์
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณไลน์แยกบ้านซับสิงโต ถึง บ้านคลองทราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562
17/01/2562 09:00
17/01/2562 16:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
037-251556 , 037-251530 , 086-5343452
โกวิน ศรีตนชัย