ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สนง.การไฟฟ้า อ.เสนา - เสนาเมืองใหม่
ยกระดับสายแรงสูง หน้าปั้มบางจากสนามบอลเก่า
13/11/2564 09:00
13/11/2564 14:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด