ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเขาหลัก ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่
ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
16/11/2564 09:00
16/11/2564 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด