ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปป.ฯ ระบบจำหน่ายแรงสูง ไลน์ ฟีดเดอร์ 4 สฟฟ.วังสะพุง เพื่อ ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 80 ต้น เปลี่ยน
ขนาด 120 A เป็น สาย 185 SAC ระยะทาง 3 กม. ผู้ควบคุมงาน นายณรงศ์กรฯ 085-000-0749
01/03/2564 09:00
30/03/2564 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด