ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณหัวมุม ถ.หลวงพ่อฉ้วนฝั่งหน้าหาดกะรน ไปตามแนวถนน กะรน-กะตะ ไปจนถึงหน้าโรงแรมไดม่อนคอจเทจ หรือไดโนปาร์ค ต.กะรน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จากบริเวณหัวมุม ถ.หลวงพ่อฉ้วนฝั่งหน้าหาดกะรน ไปตามแนวถนน กะรน-กะตะ ไปจนถึงหน้าโรงแรมบียอน เวลา 09.00-10.00น.และเวลา 16.00-17.00 น. บริเวณโรงแรมมาริน่าภูเก็ต จนถึงหน้าโรงแรมไดม่อนคอจเทจ เวลา 09.00-17.00 น.ดังนั้นท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 076-345574
30/07/2562 09:00
30/07/2562 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
ประเดิม ฮั่นโท้น
ลำดับดาวน์โหลด