ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีด้านขาเข้า ซอยสำเริงอุทิศ ,ซอยพัชนี ถึงซอยพัชนี5 ,ซอยพัชนี-บางชีเหล้า ถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลมิชชั่น
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา พื้นที่ดับไฟ :จากบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีด้านขาเข้า ซอยสำเริงอุทิศ ,ซอยพัชนี ถึงซอยพัชนี5 ,ซอยพัชนี-บางชีเหล้า ถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลมิชชั่น
จากบริเวณสามแยกถนนประชาสามัคคี ไปตามแนวถนนเทพกระษัตรีด้านขาออก ถึงบริเวณหน้าโชว์รูมรถยนต์วอลโว่
30/07/2564 09:00
30/07/2564 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 30072021