ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านกรีนวิลล์บีช2
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงหน้าบริษัท บีพี เพาเวอร์ ซอยไหหลำ3
29/01/2563 09:30
29/01/2563 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด