ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสองพี่น้อง ถึงบ้านหนองตาราช
ติดตั้งดรอปเอ้าท์คัทเอ้าท์ฟิวส์ จำนวน 1 ชุด
16/10/2562 09:00
16/10/2562 12:00
กฟอ.นางรอง
0850234581
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด