ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทองกิตติ ตลาดทุ่งสะเดา ปั้มบางจาก บ้านสะพานนาค วังกะทะ หนองแขม หนองปรือ หนองน้ำกิน บ้านโกรกแก้ว ไทรทอง โปร่งนกเป้า หนองน้ำขาว เขสะท้อน หนองไม้แก่น หนองสร้อยติ่ง หลุมมะขาม ห้าแยก (ตำบลหนองไม้แก่นทั้งหมด)
เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสายเคเบิ้ลหุ้มฉนวน
13/10/2562 08:00
13/10/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด