ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทศบาล 11 (วงเวียนโคกสูง)
พื้นที่ไฟดับ ถนนเทศบาล 11 (วงเวียนโคกสูง)
- ถนนเทศบาล 11
- ชุมชนโคกสูงตะวันตก
- หมู่บ้านเจริญทรัพย์
- แจ่วฮ้อนชมจันทร์
22/11/2562 08:30
22/11/2562 17:00
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
0956181253
สิทธิศักดิ์ โตพะไล