ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนทุ่งหวังใน ตั้งแต่ แยกต้นเดา ถึง ท้ายตลาดทุ่งหวังใน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงกีดขวางงานขยายถนนสายทุ่งหวังใน บริเวณ บ้านทุ่งหวังใน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
14/05/2565 09:00
14/05/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074-330139
นเรศ รังษี
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่
2ประกาศดับไฟ