ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากสถานี อ.ศรีบุญเรือง ถึง หน้าเทศบาลจอมทอง
ดับไฟ ปักเสา 12.20 =23 ต้น
21/03/2563 09:00
21/03/2563 09:00
กฟอ.ศรีบุญเรือง
0825081264
อิทธินพ โคตรอาษา
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ กฟส.ศบร.