ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฝั่งตรงข้ามกฟฟ.บึง จากร้านขายตกปลา
จากร้านขายตกปลา มาทางฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้าบึง และฝั่งไฟฟ้าบึงบ้างส่วน
10/10/2564 08:00
10/10/2564 17:00
กฟต.บึง
038195836
เพชร ไขประภาย
ลำดับดาวน์โหลด