ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก แยกหอนาฬิกา ถึง หน้าตึกคอมแลนด์มาร์ค ถนนอุดรดุษฎี ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงรองรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน
19/10/2563 09:00
19/10/2563 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด