ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนชัยชนะสงคราม และ ถนนสองศาสน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 7 ต้น และ ย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ตัดตอน
27/02/2564 09:00
27/02/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ