ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่วัดต้นตาลถึงบ้านดอนใหญ่และบ้านท้ายสะแก ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
11/12/2561 09:00
11/12/2561 12:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน