ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หัวหิน | สี่แยกไฟแดงหลัง รพ.หัวหิน อาคารศูนย์ตม.เก่า ถึง ร้านอาหารเจ(VEGAN)หัวหิน ฝั่งทิศตะวันออก
กฟอ.หัวหิน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่าย สับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณ สี่แยกไฟแดง เลียบคลองชลประทาน หลังโรงพยาบาลหัวหิน ร้านขนมตาลกนกวรรณ ร้านอาหารลาวกาว ร้านดาบสายัญ ร้านอาหารเจ(VEGAN)หัวหิน ฝั่งทิศตะวันออก
25/03/2563 09:00
25/03/2563 14:00
กฟอ.หัวหิน
032516484
วรัญญู นาคะเวช