ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม .6 บ้านบ่อฟ้า ต.หนองหัววัว
บริเวณบ้านบ่อฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
28/04/2563 09:00
28/04/2563 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ.บ่อฟ้า 09.12.00 น.