ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกวัดเทพประสิทธยาราม ม.3 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง แยกวัดเทพประสิทธยาราม ม.3 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
25/05/2563 09:00
25/05/2563 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่