ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่-ป้ายเขต,ดอนมะเกลือ ม.6 ,7,วังกุ่ม,ท่าแจง ม.6,ทุ่งนานางหรอก
แผนดับไฟ ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านใหม่-ป้ายเขต,ดอนมะเกลือ ม.6 ,7,วังกุ่ม,ท่าแจง ม.6,ทุ่งนานางหรอก
15/01/2562 08:00
15/01/2562 16:30
กฟอ.บ่อพลอย
034-581-634-5
นเรศ พูลพนัง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ