ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังสะพุง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ช่วงบ้านโนนสมบูรณ์ ม.11
ต.หนองหญ้าปล้อง(ผาสิงห์) ถึง บริเวณสี่บ้านวังไห ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อทำการ ปักเสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 30 ต้น พาดสาย 185 SAC ระยะทาง 3 กม.
16/01/2565 08:00
22/01/2565 17:00
กฟจ.เลย
084-7912991,095-6645612
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน,วินัย ศรีบุรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด