ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองปรือ บ้านฟากคลอง บ้านไร่โคก ต.ลำไทรโยง, บ้านหนองงิ้วหนองไทร บ้านหนองเสม็ด(กลุ่มตะวันตกชลประทาน) ต.นางรอง, บ้านหนองยาง ต.หนองโบสถ์, กู๊ดวิว นางรอง เกสท์เฮาส์  ,โรงน้ำแข็งพีวี ไอซ์ ,วัดป่าร่วมใจ, สหกรณ์ลำไทรโยง,โรงเรียนหนองงิ้วหนองไทร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนลูกถ้วย
จำนวน 238 ชุด เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและลดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
16/01/2563 08:00
09/01/2563 10:21
กฟอ.นางรอง
044624160
ณัฐพงษ์ สมร่าง