ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ปาก ซ.ข้าวัดบ้านขอม ถึง ตรงข้ามปาก ซ.น่ำเก๊ก (แนวถนนเอกชัยขาออก กทม.) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง
31/01/2564 08:00
31/01/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด