ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนแก้วนวรัฐ ฝั่งตรงข้าม รพ.แมคคอร์มิค
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ถนนแก้วนวรัฐฝั่งทิศเหนือ ตั้งร้านขายยา ฟาสซิโน สาขา ศูนย์ยาเชียงใหม่แยกดารา ถึง ร้านดาราเภสัช
13/07/2564 09:00
13/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่
081-724-2008
ธีรพงศ์ ถาริพล