ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.พระนครศรีอยุธยา
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ บริเวณ อบต.ปากกราน หมู่ 9 ตำบลปากราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16/05/2562 09:00
16/05/2562 15:00
กฟจ.อยุธยา
0908057107
เจษฎา ฟักเงิน
ลำดับดาวน์โหลด