ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.เวียงเทิง
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาแรงสูง 22 เควี ขยายถนนกรมทางหลวง บริเวณ บ.เวียงเทิง
25/09/2564 08:00
25/09/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393,053796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด