ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสงขลา-นาทวี ,บ้านด่าน
ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา08.30น. – 10.00น. และ 16.00น. – 17.00น.
บริเวณ
- ถนนสงขลา-นาทวี (ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่ สามแยกอ่างทอง ถึง หมู่บ้านพฤทธานี
- หมู่บ้านธญารินทร์ และบ้านเกาะวา
- โรงเรียนนิด้าศึกษา
- ซอย2,4,6 บ้านด่าน
- ถนนบ้านด่าน-เกาะแต้ว หมู่6,9 ตำบลเกาะแต้ว
- เซเว่น อีเลฟเว่นบ้านด่าน ,มัสยิดบ้านด่าน และโรงเรียนบ้านด่าน
- ซอย2 แหลมเคียน
- ซอยวัดแช่ม ชุมชนหลังวัดแช่ม และท้ายซอย13 สงขลา-นาทวี
- หมู่บ้านพฤทธานี
- และซอยย่อย (ที่ไม่มีชื่อซอย)
07/10/2564 08:30
08/10/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 2
2แผนผัง 1
3ประกาศดับไฟ