ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยห้วยไข่เน่าตั้งแต่บ่อขยะถึงบ้านชากผักบุ้ง
เปลี่ยนถ้วยชำรุด,ตัดต้นไม้,ติดตั้งTR-202 PM หม้อแปลง
02/08/2562 09:00
02/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด