ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกวัดหนองใหญ่ ถึง บ.น่ำเฮงศิลา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณแยกวัดหนองใหญ่ ถึง บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท ให้ทราบด้วย
23/01/2565 09:00
23/01/2565 11:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036-269377
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด