ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางเข้าบ้านดอนเขือง
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาแซมไลน์ขนาด 14.30 เมตร 18 ต้น
01/06/2564 08:00
01/06/2564 17:00
กฟจ.สกลนคร
0857428948
วัชรพงษ์ คำสมัคร
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารอนุมัติดับไฟ