ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกไฟแดงหัวทะเล-แยกถนนเบญจรงค์(ขาเข้า นม.) ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)
??PEA นครราชสีมา2(หัวทะเล) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ แยกไฟแดงหัวทะเล-แยกถนนเบญจรงค์(ขาเข้า นม.) ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันเสาร์ ที่ 25 ก.ย.2564 ตั้งแต่เวลา?? 08.00น.-17.00น. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก
25/09/2564 08:00
25/09/2564 17:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ไฟดับ