ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนชุมชนพลับพลา ติดกับ อบต.พลัพลา
ติดตั้ง insulation cover การ์จกันสัตว์ ที่ต้นหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุจากสัตว์
29/03/2563 09:00
29/03/2563 11:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 1129
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด