ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
UDC07S-08 ถึง UDC07-09
ติดDIS 2 จุด ตัดDDE ปักเสา12.20 เมตร 15ต้น
13/02/2564 09:00
13/02/2564 16:00
กฟอ.กุดจับ
0850082359
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ