ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยห้า ถึง ลานทรายกำนันอู๊ด
เพื่อจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
27/04/2565 09:00
27/04/2565 17:00
กฟอ.บ้านโฮ่ง
0-5398-0335/0-5398-0337
จันทร คำวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ