ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนบำรุงเมือง (ตั้งแต่ร้านข้าวต้มสามเด้ง จนถึง ร้านอาเหลียงโภชนา) ตำบลในเมือง
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนบำรุงเมือง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
05/02/2564 08:00
05/02/2564 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด