ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยไพวรินทร์รีสอร์ท กลุ่ม ม.8 ต.ลำนารายณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณซอยไพวรินทร์ รีสอร์ท ม.8 ต.ลำนารายณ์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปากทางเข้าซอยไพวรินทร์ รีอสร์ท จนถึง ท้ายซอยบ้านลุงเทพโต๊ะจีน ม.8 ต.ลำนารายณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาศนี้ด้วย
11/02/2564 09:00
11/02/2564 16:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ