ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 4 ยางม่วง
เพื่อทำการสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายฯ
06/01/2562 08:30
06/01/2562 12:00
กฟอ.ท่ามะกา
034-694100 , 065-6609067
ปริญญ์ พุมมาจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ06/02/2019