ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไลน์เเยกคลองยายเฮียง
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณไลน์เเยกคลองยายเฮียง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง
12/09/2562 12:00
12/09/2562 13:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด