ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ อบต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสี่แยกกันทรารมย์ บ้านหนองถ่ม บ้านหนองม่วง บ้านหนองดุม
18/06/2563 09:00
18/06/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด