ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ นายโชคชัย มากเจริญ ห.1 ต.สวนส้ม(ท่าเตียน)
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณ นายโชคชัย มากเจริญ ห.1 ต.สวนส้ม(ท่าเตียน)เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงต่ำ
30/01/2564 09:00
30/01/2564 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด