ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE ก่อน-หลัง BUA1S-13
รื้อถอนโหลดเบรกสวิตซ์ รหัส BUA1S-13 และเปลี่ยนเป็น SF6
ไฟดับ เวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. บริเวณที่ไฟดับ ประกอบด้วย ต้นปียางพารา , บ้านถ้ำเจริญ , องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ , บ้านโนนสว่าง , บ้านท่าสะอาด , บ้านศรีนาวา , ประปาบ้านห้วยสะอาด
16/09/2562 08:00
16/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด