ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองบัวโคก, บ้านหนองพานปาน, บ้านดอนวัวบ้านโนนสะอาด, บ้านโนนคูณ, และบ้านน้อยพัฒนา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. บริเวณไฟดับ บ้านหนองบัวโคก, บ้านหนองพานปาน, บ้านดอนวัว, บ้านโนนสะอาด, บ้านโนนคูณ, และบ้านน้อยพัฒนา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแส กระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
18/10/2563 09:00
18/10/2563 12:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก