ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.คลองแขยง - บ.คลองสุวรรณ
สับเปลี่ยนเสาแรงสูงขนาด 12.20 เมตร พร้อมตอม่อหักชำรุดจำนวน 1 ต้น
26/04/2562 08:00
26/04/2562 17:00
กฟอ.คลองขลุง
055-781362
เกียรติบัณฑิต พิมพิลา
ลำดับดาวน์โหลด