ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข หจก.เอ็ม.เค วอร์เตอร์
ดับไฟฟ้าปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สันก่อเหียง - บ้านเหมืองง่า
22/07/2565 08:00
22/07/2565 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
อนุวัฒน์ ยาวิลาศ
ลำดับดาวน์โหลด